Make your own free website on Tripod.com
About Racegodfun
【説明文】Racegodfun一位賽馬乩文研究者,約五十,,研究約廿年左右, 佢創立 "乩文寶典"及"乩文成語", 2007年尾到2008至今在8000中分亨心得,當賽馬日不用工作時會到8000 給網友買馬貼士及分亨乩文心得, 唔可以唔講一樣野,就係佢好有人情味,同好關心網友。呢d好人買少見少!!!

乩文與我 (Racegodfun)

賽馬搏彩開始是用計賽績、狀態、去馬消息、騎師、練馬師、大戶

落飛,馬匹路程、磅位、食慾情況、血統、往績、排位以及評分級別之差距,甚至最近的段速研究資料和馬匹的跑法特性,場地的影响等多不勝數的方法其實也是對馬匹作出有系統的研究,務求能給大家有多種方式去增加搏彩勝出的機會。這是得到大多數人共鳴的而又科學的統計學。但也不是百份百準確,總有意想不到的結果。若然不是的話大家可憑這個統計變成巨富了。

但我在三十多年前的一次偶遇中卻發現了賽馬不單是只得上述的方法去搏彩,而是用乩文來猜馬能中得彩金的。在本港最初的一份馬經報章延至今天還是屹立不搖,究竟是什麽原因呢?其實可以歸究於賽馬是屬於賭搏的一種遊戲,帶點偏門的行業,最終是運氣佔勝一切。只是政府美其名而稱之為搏彩,相信大家心中有數了。

為何我會用乩文去買馬? 事實上真有很多很多吸引力,只要你也有這個衝動你也可領略其中奧秘,不過在這裏我也可說給你們知道。

ABOUT ME
建網的原由
【説明文】為左呢個網頁好睇D,我自己也走去上堂及睇書學dreamweaver及flash, 也用了不少時間搵素材及
排版~~ 也視呢個網站為自己下一個網頁的實習,越想快d完成越唔得,時間就剩几多,要係下季前完成難道,用免費網頁空間,除了慳錢外, 也可以把racegodfun的心得整理一下俾大家睇~可惜我無藝術天份,化繁為簡。即使很努力去諗排版始總也想不到該怎樣設計, 唯有~~用最簡單的懶人方法, 用人地巳整好的模版, 不過我對日本模版又愛又恨。
 
使用前要把那些code 轉為utf-8及中文才可以使用,迫住睇埋css d野..>.<" 由於我常打錯字或睇漏野, 一心多用時會出現一種情況。

 
 

其他RACING FUKI 網友
網上既<<賽馬扶乩>> 世界裡面,唔可以唔提呢几個人, 當然以racegodfun最勁,勁既意思:據我所知,佢係網上第一個人分亨賽馬扶?既心得,十分大方慷慨,既賽馬乩文研究者, "研究者"來形容很貼切也不誇張。

 

 

Behappy

佢俾我既感覺 - 反應及講野超快的生意人, 當然對<<呂祖賽馬扶乩>>都有一定既心得。
 

乩仙
<<正宗扶乩網>> 始創人, 不過佢係一個業餘程式愛好者,常挑戰自己寫程式極限。點解要提對<賽馬扶乩>最大的奉獻 寫左一個乩文記錄搜尋系統。
我就透過佢既PHP 系統輸入呂祖,黃大仙及孫大聖賽馬乩文俾大家

THANKSGODGIVING,大屍兄及佢既小師弟
以上三位也是對賽馬乩文有研究,特別小師弟在"WEEKEND"留下過去黃大仙簽文記錄
才讓小妹上載到<<正宗扶乩>>中, 大屍兄(中年人)對賽馬?文十分有熱誠及超級長氣袋(皆因佢係8000有時留言超長,我睇到眼都突埋)。